Trudna droga Rosji do zorganizowanej walki z odpadami

Od 1 stycznia regiony Rosji przechodzą na nowy system gospodarowania odpadami. Za zbieranie, transport, przetwarzanie i utylizację odpadów w każdym regionie będzie odpowiadał jeden operator. W ramach reformy gospodarowania odpadami władze opracowują też procedury sortowania i utylizacji odpadów i planują budowę w całym kraju około 130 zakładów przetwarzania odpadów. Reforma ma sprawić, by do 2024 roku utylizowanych było w Rosji 36 proc. twardych odpadów komunalnych. Aktualnie jest to zaledwie 4 procent.

Mieszkańcom, zwłaszcza dużych miast nie wszystko się jednak podoba. Dali temu wyraz protestując zaraz po ogłoszeniu przez rząd planowanych zmian w tym zakresie. Trudno się dziwić społeczeństwu, które ma teraz ponosić koszty czegoś, co dotąd było bezpłatne. Opłata za wywów śmieci pojawiła się wśród innych opłat komunalnych w tym roku po raz pierwszy. Wiele skarg przy tym dotyczy opóźnień w odbiorze odpadów pomimo wyższych opłat. W Archangielsku protestowano przeciwko planom, by tam trafiały odpady z innych regionów. W Kazaniu – przeciwko spalarniom, zanim poziom przetwarzania osiągnie 85%.

system gospodarowania odpadami

W dawnej stolicy Polski nieczystości komunalne wywożono pierwotnie otwartymi wozami konnymi na wysypisko, którym był Staw Zwierzyniecki (obecnie pl. Na Stawach, fot. Zygmunt Put/ Wikipedia CC

Jeszcze nie tak dawno u nas także temat śmieciowy był zupełnie inaczej postrzegany niż obecnie. Od prawa z lat pięćdziesiątych, które ustanawiało obowiązek urządzenia śmietnika na każdej zamieszkanej nieruchomości do segregacji odpadów i właściwego nimi gospodarowania przeszliśmy długą drogę. Nasze członkostwo w Unii Europejskiej niewątpliwie przyspieszyło tworzenie odpowiednich norm prawnych i wprowadzenie sprawdzonych procedur.

Coraz bardziej kosztowny system gospodarowania odpadami, co każdy odczuwa na własnej kieszeni, skłania do bliższego mariażu z ideą gospodarki Zero Waste, której celem jest z a p o b i e g a n i e powstawaniu odpadów.

Źródło: Puls Biznesu. Fotografia wraz z opisem pochodzi z portalu ekologia.pl

Podobne wpisy:

Gospodarka cyrkularna czyli „dookólna”

Odpady schodzą do podziemia

 

 

2019-02-18T13:44:26+00:00 Luty 18th, 2019|gospodarka odpadami|0 Comments

Dodaj komentarz